mandy alicia cooperatief 27-5

Het onderwijs

 

  • We werken handelingsgericht: de groep is maximaal verdeeld in 3 niveaus bij de hoofdvakken.
  • Waar nodig krijgen leerlingen een tweede leerlijn.
  • Zelfstandig werken en co√∂peratief leren zijn belangrijk binnen ons onderwijs.
  • Rekenen, taal en lezen krijgen bij ons extra veel aandacht.
  • We volgen de leerresultaten systematisch en nemen naast de methodegebonden toetsen ook de cito-toetsen af.
  • Elke groep probeert elk jaar aan een kunstproject mee te doen: in de klas, een excursie of een theaterbezoek.