Organisatie

Het team:
Ons school kent een enthousiast team. Naast ons eigen personeel, bieden we ook externen de ruimte om expertise aan te bieden aan ouders en leerlingen:

  • de directeur
  • groepsleerkrachten
  • vakleerkracht gym (1x per week)
  • intern begeleider
  • coördinators (voor lezen en rekenen)
  • logopediste
  • schoonmaakster
  • administratief medewerkster

 

Het bestuur
Basisschool De Magneet maakt onderdeel uit van Stichting Meerkring, die 19 scholen omvat, waarvan 14 voor regulier basisonderwijs, vier voor speciaal basisonderwijs, en één voor hoogbegaafden. De Stichting werkt met een aantal kernwaarden, die wij ook een belangrijke plaats geven in ons onderwijs. Centraal staan de 3 O’s: ontwikkelen, ontmoeten en ontplooien. Deze zijn in alle scholen van de Stichting terug te vinden.

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. Willem Kuijpers en dhr. Christian van den Brink.

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Telefoon: 033-4799817
www.meerkring.nl