Het kind staat centraal

De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. Aan de hand van een kwaliteitssysteem worden de ontwikkelingen van ieder kind nauwgezet gevolgd en in kaart gebracht. Elke leerling bieden wij, op verschillende niveaus, kwalitatief hoogstaand onderwijs in een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende en veilige omgeving. We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling. Daarnaast staat het samen werken en samen leren centraal op onze school.