Ouders

  • Ouders nemen een belangrijke plaats in bij ons op school.
  • Wij zien ouders als onze partner.
  • Ouders hebben een stem middels de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)
  • Ouders zijn actief betrokken bij onze school: ze helpen en ondersteunen ons bij het organiseren van allerlei activiteiten.
  • Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe, dus een goede samenwerking achten wij van essentieel belang.
  • http://www.gepest-worden.nl/