De ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door ouders die een kind hebben op De Magneet. Deze bestaat uit door ouders gekozen vertegenwoordigers, die samen met twee vertegenwoordigers van het team allerlei taken op zich nemen:

  • Meehelpen en/of organiseren van Sinterklaas, kerst- en paasvieringen, sportactiviteiten, schoolreisjes, etc.
  • Innen van de ouderbijdrage.
  • Bespreken van de dagelijkse gang van zaken op school

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de OR bereiken door hier te klikken.