DSCF3337

Ouders helpen mee

Ouders en school zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. Ouders en school maken wederzijdse afspraken over hun rol in het proces van het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ouders zijn vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zoals de school eindverantwoordelijk is voor het onderwijs.