Welkom

Openbare basisschool De Magneet is onderdeel van Stichting Meerkring en staat daarmee garant voor kwaliteit en continuïteit. Wij staan voor:

 1. Op De Magneet is ieder kind welkom
 2. Op De Magneet staat het kind centraal
 3. Op De Magneet is het onderwijs modern en vernieuwend
 4. Op De Magneet zijn leerkrachten de professionals
 5. Op De Magneet wordt nauw samengewerkt met de ouders.

 

Het onderwijs

 • We werken zoveel mogelijk met homogene groepen.
 • We werken handelingsgericht: bij taal en rekenen werken we op 3 verschillende niveaus; de basisgroep, een verdiepingsgroep (deze wordt extra uitgedaagd bijvoorbeeld door verkorte instructie of moeilijkere opdrachten) en een intensiefgroep (deze groep krijgt verlengde instructie of een aanpassing in onderwijstijd en/of verwerkingsopdrachten).
 • Waar nodig krijgen leerlingen een eigen leerlijn als zij op een vakgebied niet mee kunnen komen met de groep.
 • Zelfstandig werken en coöperatief leren zijn belangrijk binnen ons onderwijs.
 • Rekenen, taal en lezen krijgen bij ons extra veel aandacht.
 • We volgen de leeropbrengsten systematisch en nemen naast de methode gebonden toetsen ook de CITO toetsen af.
 • Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de structurele leerlingenzorg op school. Zij waarborgt de kwaliteit en zorgt voor de coördinatie.
 • We werken groepsdoorbrekend aan cultuureducatie: kinderen kiezen een onderwerp en werken daar twee weken aan. In de derde week worden onze ‘kunstmagneetjes’ gepresenteerd.
 • Elke groep probeert elk jaar aan een kunstproject mee te doen: in de klas, een excursie of een theaterbezoek.
 • Met de hele school houden we 1x per jaar een projectweek, die wordt afgesloten met een inloop voor geïnteresseerden.

Kom een kijkje nemen op de aantrekkelijkste openbare basisschool in het Soesterkwartier. Lees over onze ideeën en bekijk de foto’s en filmpjes van onze enthousiaste leerkrachten en leerlingen.