3

Zorgstructuur

  • Samen met nog 127 andere scholen is obs De Magneet lid van het SamenWerkingsVerband de Eem, een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen¬†en hun 128 scholen. Het is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen op het gebied van de leerlingenzorg wordt samengewerkt.
  • SWV de Eem ondersteunt scholen en ouders bij het vinden van de weg naar een passend onderwijsaanbod.
  • Onze internbegeleider ondersteunt in het kader van de zorg voor onze leerlingen de leerkrachten, voert gesprekken met de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband, medewerkers van het wijkteam en andere externen.
  • Onze gehele zorgstructuur is vastgelegd in ons¬†ondersteuningsplan.