Oudervereniging/ouderraad 

De ouderraad, ook wel oudervereniging(OV) genoemd, organiseert samen met het schoolteam verschillende activiteiten die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn, zoals Sinterklaas en Kerst, sportactiviteiten en het organiseren van het schoolreisje en het schoolkamp. De oudervereniging ondersteunt de school ook bij allerlei praktische zaken zoals kleine reparaties of klusjes, extra schoonmaak van klaslokalen en speelgoed, begeleiding bij uitjes, ed.

Het bestuur van de OV bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee contactpersonen voor de klassenouders. Tijdens de algemene ledenvergadering/ouderavond worden de leden van het bestuur gekozen/ herkozen. Ook de vergaderingen van de OV zijn openbaar. Ouders zijn altijd welkom om deze bij te wonen.

Als u als ouder een bijdrage wil leveren aan de samenwerking tussen de ouders en het team, of wenst u meer informatie, dan kunt u terecht bij een van de bestuursleden van de OV. Wilt u uw steentje bijdragen aan de taken van de oudervereniging? Schroom dan niet om dit bij hen kenbaar te maken.

Ouderbijdrage 

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het schoolreisje en het schoolkamp en dergelijke wordt geen geld beschikbaar gesteld. Om deze krentjes in onze ’onderwijs’ pap toch te kunnen bekostigen, vraagt het bestuur van de OV hiervoor een bijdrage aan haar leden. Deze vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage:
  • groep 1 t/m 7:  € 45,00
  • groep 8:              € 85,00 (inclusief bijdrage schoolkamp) 

De penningmeester van de OV int en beheert deze ouderbijdrage. Op de algemene ledenvergadering van de OV legt de penningmeester aan de hand van het door twee ouders goedgekeurde financieel jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar or.magneet@meerkring.nl.

                                                          

De Magneet, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

obs De Magneet
Maasstraat 2
3812 HS Amersfoort

Tel: 033 461 71 97
E-mail: info.magneet@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook


Stichting

Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


Lees verder