ABC 

De Magneet is kernpartner van ABC Soesterkwartier. Amersfoort worden sinds 2002 zogenaamde ABC’s samengesteld. Dit zijn samenwerkingsverbanden die elders in het land bekend zijn als Brede School. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. Amersfoort investeert in deze ontwikkeling die in de wijk zorgt voor voorzieningen in onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en ruimte voor sport, spel en andere activiteiten.

ABC Soesterkwartier bestaat uit de Magneet (Meerkring), de Kubus (KPOA), ‘t Anker (PCBO), Partou, Ska Kinderopvang , en IndeBuurt033 als kernpartners. Samen met partners in de wijk, zowel formeel als informeel en ouders werken wij samen aan een wijk waar kinderen van het Soesterkwartier prettig op kunnen groeien. Waarin zij elkaar kunnen ontmoeten en hun eigen en elkaars talenten kunnen ontdekken. Dat doen wij binnen de driehoek buurt-school-thuis waarbinnen de kinderen van de wijk centraal staan. ABC fungeert dan ook als een netwerk rondom kinderen het Soesterkwartier. 

Het Soesterkwartier kent veel initiatieven die zich richten op de kinderen van de wijk, zowel van formele als informele partijen. Zo zijn er 4 speeltuinen, een verkeerstuin, een opera, een buurthuis, jongerencentrum, maar bijvoorbeeld ook een mooie tuin bij verzorgingshuis de Plataan. ABC Soesterkwartier zet zich in om de verbindende factor te zijn tussen al deze partijen in de wijk. Wij hebben een sterk netwerk 14- ( voor kinderen onder de 14 jaar) gecreëerd waarin partijen van elkaar en met elkaar kunnen leren en waar blinde vlekken verkend worden en samen zaken opgepakt kunnen worden. Specifiek willen we de komende jaren de verbinding vorm gaan geven langs de volgende thema’s.      

1.      Nieuwe naschoolse activiteiten opzetten en bestaande activiteiten continueren in samenwerking met partijen uit de wijk – op basis van inspraak van ouders en kinderen.

2.      Inventariseren van behoefte aan techniekeducatie onder- en naschools.   

3.      Een levendige ABC-website voor de hele wijk voor aanbod door formele en informele partijen. Campagne om deze site onder de aandacht te brengen van ouders.   

4.      Afspraken voor het te hanteren pedagogische klimaat tijdens de naschoolse activiteiten.  

5.      Gezamenlijke aanpak B.slim om een gezonde levensstijl te stimuleren.                                

Het werken langs de doorgaande lijn is een belangrijk doel van ABC Soesterkwartier, met name per locatie in de wijk.

ABC Soesterkwartier ziet de kinderen als belangrijkste factor binnen ABC. Wij willen dan ook graag hun mening actief ophalen en ze actief betrekken bij hun wijk en wijkplan. Wij zetten dan ook in op het continueren van de kinderwijkraad.

Partners ABC

De kernpartners van ABC Soesterkwartier bestaan uit;

 • Openbare Daltonschool (i.o) De Magneet Meerkring)
 • KBS De Kubus (KPOA)
 • PCBS 't Anker (PCBO)
 • SKA Kinderopvang
 • Partou
 • IndeBuurt033

Bondgenoten

Alle bondgenoten van ABC-Soesterkwartier zijn verenigd in het activiteitennetwerk 14-. Daarin zijn zowel alle formele als alle informele partijen betrokken die werken met kinderen onder de 14 jaar in de wijk. ABC Soesterkwartier is trekker van dit netwerk.  

Analyse van de wijk

ABC Soesterkwartier werkt mee aan het ontwikkelen van het wijkplan van de wijk. Wij verwijzen dan ook door naar www.soesterkwartier.nl/wijkplanHet wijkplan wordt onder meer gebruikt voor input van het jaarprogramma van ABC Soesterkwartier. En vice versa wordt er vanuit ABC Soesterkwartier gewerkt aan input op het wijkplan door activiteiten als de ouderinloop en de kinderwijkraad.


 

  No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder