Klachtenregeling

Overal waar mensen samen werken kan er in de communicatie wel eens iets fout gaan.Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in goed overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld.

Wij vragen om ouders hierbij de volgende weg te bewandelen:

 • De ouders gaan het gesprek aan met de betrokken leerkracht.
 • Als dit gesprek niet naar tevredenheid wordt afgerond, volgt er een gesprek met de directie.
 • In een enkel geval lukt het ook in dit gesprek niet om tot overeenstemming te komen. In dat geval kunnen ouders, eventueel met hulp van de vertrouwenspersoon Mariska vd Wakker, hun klacht voorleggen aan het bestuur. Deze zal in veel gevallen hun vertrouwenspersoon inzetten om de klacht te onderzoeken. Indien mogelijk zorgt  de vertrouwenspersoon van Meerkring voor een oplossing van de klacht. Blijkt een oplossing niet voorhanden, dan zal de vertrouwenspersoon de ouders eventueel doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC):

     Zwarte Woud 2
     3524 SJ Utrecht
     T: 030-2809590
     E: info@onderwijsgeschillen.nl

De vertrouwenspersoon van Meerkring is te bereiken via 033-4799817 of info@meerkring.nl De klachtenregeling is te vinden op de website van Meerkring: www.meerkring.nl

In de bijlage van de schoolgids kunt u jaarlijks lezen wie binnen de school de vertrouwenspersoon is. Niet alleen voor klachten, maar ook voor een vertrouwelijk gesprek kunnen ouders en leerlingen bij deze vertrouwenspersoon terecht.

No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder