Algemeen

Alle kinderen zijn in principe welkom op onze school. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor een leerling niet kan worden toegelaten. U kunt daarbij denken aan:

 • De groep, waarin de toekomstige leerling geplaatst zou moeten worden, is fysiek vol.
 • De toekomstige leerling heeft een zo specifieke hulpvraag, dat wij als basisschool die hulpvraag niet kunnen beantwoorden.
 • Het aantal leerlingen dat extra ondersteuning behoeft, is per groep gelimiteerd.

De school onderscheidt twee vormen van aanmelden:
- Aanmelden voor groep 1.
- Tussentijds overstappen (vanuit andere scholen).

Aanmelden voor groep 1

Bij aanmelding van een nieuwe leerling voor groep 1 hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Ouders vullen vervolgens een aanmeldformulier in en leveren dit in bij de administratie van de school. Na aanmelding worden ouders uitgenodigd voor een intake-gesprek met de Intern begeleider van de school. Dit gesprek vindt plaats tussen het 3e en 4e levensjaar van de toekomstige leerling. Voorafgaand aan dit intakegesprek krijgen ouders een intake-formulier toegestuurd welke dient als leidraad van het gesprek. Tijdens het intakegesprek worden de succesfactoren op een goede schoolloopbaan in kaart gebracht en samen met ouders besproken. Zijn er twijfels over een succesvolle start dan verkent school samen met ouders de nodige vervolgstappen. Op basis van gegevens uit het intakegesprek wordt de toekomstige leerling op papier geplaatst in één van onze kleutergroepen. Circa twee maanden voor de eerste schooldag worden ouders door de leerkracht benaderd voor het maken van 'wen' afspraken.

Tussentijds overstappen
Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken naar onze school, hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Tijdens dit gesprek worden ouders ingelicht over onderstaande standaardprocedure bij een tussentijdse overstap:
- Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school.
- Nadat de school is ingelicht neemt de intern begeleider van De Magneet contact op met de 'oude' school.
- De Magneet maakt intern op basis van de informatie van ouders, de 'oude' school en eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is.

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind, kunt de website www.amersfoortvoorkinderen.nl raadplegen.
No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder