Welkom op obs De Magneet

 

Ieder kind is welkom

Op onze school is ieder kind welkom. Onze openbare school is daardoor een ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Iedere leerling maakt kennis met verschillende levensbeschouwingen; zowel in de lessen als daarbuiten. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting, binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als kerntaak. 

De Magneet is een Daltonschool                                             

De Magneet heeft een onderwijskundige vernieuwing achter de rug. De Magneet is in maart 2017 een Daltonschool geworden. De grondlegger van het Dalton onderwijs, Parkhurst, vertelde wat daltononderwijs allemaal niet is: ‘Dalton is no method, no system, it’s an influence!’: geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding. Parkhurst wil van kinderen mensen maken die onbevreesd in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. ‘Fearless human beings’ is de term die ze daarvoor gebruikt. Dat soort mensen heeft de maatschappij volgens haar nodig, mensen die willen samenwerken en zo de maatschappij willen dienen bij het oplossen van de grote politieke en sociale problemen

 

Stichting Meerkring

Basisschool De Magneet maakt onderdeel uit van Stichting Meerkring omvat 22 scholen, waarvan 14 reguliere basisscholen en 8 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De Stichting werkt met een aantal kernwaarden, die wij ook een belangrijke plaats geven in ons onderwijs. Centraal staan de 3 O’s: ontwikkelen, ontmoeten en ontplooien. Deze zijn in alle scholen van de Stichting terug te vinden.

Het college van bestuur wordt gevormd door mevr. Yvonne Hof en dhr. Christian van den Brink.

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Telefoon: 033-4799817
www.meerkring.nl

No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder