Zorgstructuur

  • Samen met nog 127 andere scholen is obs De Magneet lid van het SamenWerkingsVerband de Eem, een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen en hun 128 scholen. Het is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen op het gebied van de leerlingenzorg wordt samengewerkt.
  • Onze intern begeleider ondersteunt in het kader van de zorg voor onze leerlingen de leerkrachten, voert gesprekken met de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband, medewerkers van het wijkteam en andere externen.
  • Onze gehele zorgstructuur is vastgelegd in ons ondersteuningsplan.
De Magneet, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

obs De Magneet
Maasstraat 2
3812 HS Amersfoort

Tel: 033 461 71 97
E-mail: info.magneet@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook


Stichting

Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


Lees verder