De Tamtam


Speelleergroep (2- 4 jaar)   

      

Op de Magneet zijn twee speelleergroepen gevestigd. Hier komen van maandag tot donderdag peuters samen om te spelen, ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun start op de basisschool. De speelleergroepen werken intensief samen met kinderdagverblijf de Puntmuts, iets verderop in de wijk.

De ontwikkeling van de kinderen wordt aan de hand van de methode Uk & Puk ondersteund, wat voor ouders en kinderen zichtbaar is in aansprekende thema’s zoals ziek & gezond zijn, reuzen & kabouters en het weer. Binnen de methode staat de gele knuffelpop Puk centraal. Puk is als poppenvriendje voor de kinderen ook fysiek aanwezig op beide groepen. In het samenspel met Puk oefenen kinderen hun sociale vaardigheden en komt Puk tot leven. 

De speelleergroep is een dalton-speelleergroep, wat inhoudt dat de pijlers die binnen het Dalton onderwijs centraal staan (verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie, samenwerking, zelfstandigheid), ook op de speelleergroep centraal staan. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de peuterleeftijd.

Op de speelleergroep ondersteunen we kinderen in hun ontwikkeling en zelfstandigheid. Zelf de jas aantrekken, zelfredzaam zijn bij toiletbezoek, je eigen boterham smeren, proberen om zelf tot een oplossing te komen bij een conflict of probleem… alles om kinderen een zo goed mogelijke start op de basisschool te bieden!
Iedere dag kent een vast dagritme. Hierin spelen we zowel binnen als buiten, eten we fruit, lezen we voor en knutselen we. Bij slecht weer spelen we binnen in de gymzaal. 

De speelleergroep werkt samen met de kleutergroep. We spelen samen buiten, zijn een peuter-kleuter ontwikkelplein aan het opzetten, en wanneer er (theater-) voorstellingen zijn volgen we die samen.
Voor het nieuwe schooljaar staat op de planning om (meer) samen te werken met de midden- en bovenbouw, bijvoorbeeld door middel van voorlezen.

Nieuwe ouders/verzorgers die hun kind voor de speelleergroep willen aanmelden kunnen hiervoor contact opnemen met Ska Kinderopvang via www.ska.nl, telefoonnummer 033-470 1303 of binnenlopen op de speelleergroep. 

De teams van de kinderopvang en het onderwijs werken op de Magneet met elkaar samen aan de doorontwikkeling van het kindcentrum. Ouders/verzorgers van een kind op de speelleergroep worden door de schooldirectie uitgenodigd om kennis te maken met de school.
No demo item exists for the selected template.

  Contact

  obs De Magneet
  Maasstraat 2
  3812 HS Amersfoort

  Tel: 033 461 71 97
  E-mail: info.magneet@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Linkedin:
   

  Stichting

  Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


  Lees verder