Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school


Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.


De Bibliotheek op school

Daarom werken we als obs De Magneet graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo  de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Yolanda van Putten van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinatoren voor dat alle groepen van obs De Magneet met plezier gaan lezen!


Meer informatie over het programma 'de Bibliotheek op school', kijk op: https://www.bibliotheekeemland.nl/speciaal-voor/de-bibliotheek-op-school.html 

Via onderstaande link kunt u naar de aura website. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school. https://obsdemagneet.auralibrary.nl/auraicx.aspx 
De Magneet, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

obs De Magneet
Maasstraat 2
3812 HS Amersfoort

Tel: 033 461 71 97
E-mail: info.magneet@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook


Stichting

Obs De Magneet is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.


Lees verder